כלי עזר למסכת עירובין - לפי סדר המסכת

כאן תוכלו למצוא:
  • קישורים לשיעורים בהלכות עירובין, החלקים הרלוונטים למעשה, בעירובין כיום. השיעור כולל רק את החלק המעשי! ולא את ביאור הדף.
  • מושג מומחש בעירובין מתוך הדף 
  • תמונות בהוצאת מאורות הדף היומי לפי סדר הדף
 
דף עירובין למעשה
עמוד א
עירובין למעשה
עמוד ב
מושג בעירובין תמונות מאורות הדף היומי
ב לחץ כאן לחץ כאן עירוב ב
ג   לחץ כאן מבוי / מבנה המגורים בעבר ג
ד   לחץ כאן אמה בת ששה טפחים - מידות ושיעורים ד
ה  לחץ כאן   פרצה בקרן זווית ה
ו   לחץ כאן רשות הרבים ו
ז לחץ כאן לחץ כאן חצר ורחבה ז
ח לחץ כאן לחץ כאן ים כמחיצה ח
ט לחץ כאן לחץ כאן שווה מבפנים וניכר מבחוץ ט
י לחץ כאן לחץ כאן עומד מרובה על הפרוץ י
יא לחץ כאן לחץ כאן צורת הפתח יא
יב     מחיצה תלויה יב
יג     קנה של גמי יג
יד     לחי (מבוי / צורת הפתח) יד
טו   לחץ כאן מחיצת אילנות טו
טז   לחץ כאן לבוד טז
יז לחץ כאן לחץ כאן כיוון שהותרה הותרה יז
יח     קרפף יח
יט     תל המתלקט יט
כ     אתו רבים ומבטלי מחיצתא כ
כא     עירובי חצירות כא
כב לחץ כאן לחץ כאן דלתות רשות הרבים כב
כג לחץ כאן   כלים ששבתו בבית / בחצר כג
כד לחץ כאן   נטעים כד
כה לחץ כאן לחץ כאן פי תקרה כה
כו   לחץ כאן שישים ריבוא כו
כז     עירוב בפת כז
כח     עירוב תחומין כח
כט     מזון שתי סעודות כט
ל     פתחי שימאי ל
לא     גובה את העירוב לא
לב     שליח עושה שליחותו לב
לג     ארעא סמיכתא לג
לד     הוא ועירובו במקום אחד לד
לה     תחומין דאורייתא / דרבנן לה
לו     בין השמשות קני עירוב לו
לז     עמודי הטלגרף (חשמל) לז
לח     עירוב בפת ועירוב ברגל לח
לט     שתי קדושות / קדושה אחת לט
מ     שמא יטלטל ד' אמות מ
מא     יוצא חוץ לתחום מא
מב     נפרץ למקום האסור מב
מג     מחיצת אנשים מג
מד     מחיצת כלים / מכונית מד
מה     שביתת חפצים מה
מו     זכין לאדם שלא בפניו מו
מז     רשות היחיד מז
מח     ארבע רשויות לשבת מח
מט     המקפיד על עירובו מט
נ     מוטב שיהיו שוגגין נ
נא     תקרה כמשקוף נא
נב     מרבעין את העיר נב
נג     עירוב בסוכה נג
נד     כרמלית נד
נה     מקום פטור נה
נו     מחיצה הנדה ברוח / סדינים נו
נז     קרפף לעיר נז
נח     קידור והבלעה נח
נט     שיור לעיר של רבים נט
ס     כלתה מדתו באמצע העיר ס
סא     הלכה כדברי המיקל בעירוב סא
סב     מצוה לחזר אחר עירוב סב
סג     שכירות סג
סד     שכירו ולקיטו סד
סה     מצי לסלוקי סה
סו     שר העיר סו
סז     שכירות מחברת חשמל / מים / ערייה סז
סח     ביטול רשות סח
סט     מומר סט
ע     אורח ע
עא     שיתוף במקום עירוב עא
עב     מקום לינה או אכילה גורם עב
עג     מקבלים פרס עג
עד     גגות חצירות וקרפיפות רשות אחת הן עד
עה     אנן סהדי עה
עו     רשות היחיד כמאן דמליא דמי עו
עז     עירוב בבתי חולים עז
עח     מדרגות עח
עט     חוט בשיפוע עט
פ     פת שלמה פ
פא     זיכוי על ידי אחר פא
פב     אין מערבין אלא לצורך מצוה פב
פג     מערבין שניים פג
פד     עמודים עקומים פד
פה     תפיסת יד פה
פו     מחיצה לד' (טפחים) פו
פז     אמת המים / חריץ פז
פח     גג המפסיק פח
פט     גג הבולט פט
צ     מחיצה הנדרסת צ
צא     טלטול בחצר שאינה מעורבת צא
צב     סילוק מחיצות צב
צג     צירוף מחיצות צג
צד     גג אלכסון / אורזילא צד
צה     טלטול פחות פחות מד' אמות צה
צו     טלטול על ידי אשה צו
צז     חי נושא את עצמו / טלטול תינוק צז
צח     שיירא צח
צט     טלטול מפתח צט
ק     דירה שתשמישה לאוויר ק
קא     דלת קא
קב     כיפה קב
קג     קשר עניבה קג
קד     מנהג אבותיהם בידיהם קד
קה     הכל נכנסין לבנות ולתקן - דברי סיום קה
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze