"טלטול על ידי אשה"

מושג בעירובין דף צו 

"טלטול ע"י אשה"

בגמרא מבואר שנשים פטורות "ממצוות עשה שהזמן גרמן" ודנה הגמרא האם רשאיות לקיים מצוות שהן פטורות מלקיימן.

בהלכות שבת למרות שהן הלכות התלויות בזמן, נשים חייבות. משום שהוקש זכור (עשה) לשמור (לא תעשה), וכשם שחייבות בכל מצוות לא תעשה שבתורה, כך חייבות במצוות עשה של שבת.

היכן זה פוגש אותנו?

משום מה בהלכות עירובין אנו נתקלים בתופעה נפוצה של גברים המחמירים שלא לטלטל, ונשים המטלטלות את כל חפצי המשפחה, כגון: עגלת תינוק, אוכל, שטריימל, ועוד..

יש להדגיש! במקום האסור בטלטול אין שום הבדל בין אשה לאשה, והאיסור שווה לכל דבר ועניין.

יש שכתבו שביחס לחומרות מסויימות בהלכות עירובין, כגון החומרא שגם רחוב שלא עוברים בו 60 ריבוא נחשב רשות הרבים, רק גברים קיבלו על עצמם, ולא נשים.. משום שלאשה בדרך כלל הצורך בטלטול משמעותי יותר מהגבר.

בנוסף מצאנו בראשונים שנשים יוצאות בתכשיטים ואין מוחין בידם (למרות החשש שמא תשלוף ותראה לחברתה)
יש שכתבו שהטעם משום "שמוטב שיהיו שוגגות וכו'" ויש שכתבו שכיום יש שפע של תכשיטים ולא חוששים שמא תשלוף.

יש מקום גדול לומר שגם גבר שהורגל שלא לטלטל, יעשה התרת נדרים לאחר נישואיו, כדי שיוכל לסייע בעת הצורך לרעייתו, במקום שלא טלטל בעבר רק בדרך חומרא. ואין לנו להחמיר על חשבון הסובבים אותנו.. וד"ל

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze