"מחיצת כלים / מכונית"

מושג בעירובין דף מד

"מחיצת כלים / מכונית"

הגמרא עוסקת במחיצות העשויות מעצמים שונים כגון אדם / בהמה / כלים.
להלכה נפסק (סימן שסב ה) "בכל עושין מחיצה בכלים ובאוכפות.. ואפילו בבעלי חיים וכו.." למרות שעתידים להנטל אחר השבת. והוסיף במשנ"ב שגם אדם הנמצא בעיר ויכול להשיג מחיצה טובה, יכול להשתמש במחיצות הנ"ל. 

היכן זה פוגש אותנו?

במקרים רבים נצרכים להשתמש לצורך העירוב בחפצים שונים. בדרך כלל בעירוביים זמניים או עירובים מאולתרים. וכן כשיש תקלה פתאומית ואין מספיק זמן להתארגן כראוי ולתקנה.
כפי המבואר ניתן להשתמש בכל דבר ובתנאי שיהיה בו גובה י' טפחים ויהיה עמיד ברוח מצויה.

כמו כן ניתן להשתמש ברכבים כמחיצה, אך יש לשים לב למספר דברים:

א. גובה הרכב: במיגה והרכב גבוה יותר מ 24 ס"מ מהכביש, נחשב כמחיצה תלויה ופסולה.

מכסה מנוע: לעיתים  חלק ממכסה המנוע נמוך מגובה י' טפחים (80-100 ס"מ) במקרה זה יש להגביה את המחיצה. 
ניתן לצרף את האוויר שמתחת הרכב לשיעור י' טפחים. (כמובן בתנאח שיש בו לבוד וכנ"ל סעיף א)

ג. במידה ומצרפים כמה רכבים יש לבדוק כל רכב בפני עצמו, ולבדוק שהם סמוכים אחד לשני פחות מ 24 ס"מ. במידה והם רחוקים יש לסגור את הפרצה ביניהם.

ד. במידה וסומכים על רכבים חונים, יש לשים לב שהרכב לא נוסע בשבת, כדי שהמחיצה לא תפסל בשבת. במידה והרכב נסע, וחנה רכב אחר במקומו - מועיל כמחיצה. ("ראה מחיצה הנעשית בשבת")

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze