מושג בהלכות עירובין דף כט

מזון שתי סעודות

מבואר בגמרא שעירוב חצירות ותחומין צריך שיהיה מזון שיעור 2 סעודות. ואם עושים בלפתן וכד' די בלפתן של שתי סעודות. 

עירוב חצירות נעשה בפת בלבד. להלכה נפסק ששיעור שתי סעודות מועיל לכל מי שהעירוב מיועד לו.

היכן זה פוגש אותנו?

עירובי תחומין נעשים בדרך כלל בשמן ששיעורו ברביעית לכל משתתף. או ביין ששיעורו שתי רביעיות למשתתף.

עירובי חצירות הנעשים בפת או מצות. השיעור המנימלי הוא למשנ"ב  345.6 סמ"ק ולחזו"א 600 סמ"ק.
הרוצה לצאת ידי כל הדעות יש לקחת פת בשיעור 900 סמ"ק.

12 מצות מכונה מספיקות לכל הדעות - וכדי לשמור על הטריות לשנה שלמה עדיף לקחת חצי ק"ג של מצות באריזה סגורה.
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze