מושג בהלכות עירובין דף לא - גובה את העירוב

מושג בעירובין דף לא

"גובה את העירוב"

ישנם שתי אפשרויות לביצוע עירוב חצירות: 1. לאסוף קמח מכל אחד מתושבי החצר / העיר. 2. לזכות פת לכל תושבי החצר / העיר.

בזמנם היה מקובל לאסוף קמח מבני החצר, ולכן הגמרא מציינת שאחד מבני החצר גובה את העירוב מכולם.

היכן זה פוגש אותנו?

את גובה העירוב לא תפגשו, כיום רב העיר וכד' מזכה על ידי אחר פת לכל בני העיר ולכל מי שיבוא לעיר במהלך השנה, מדין זכין לאדם שלא בפניו. חשוב בכל עירוב חצירות לזכות לכל מי שהעירוב יועיל לו. במידה ואדם אחד בעיר אין לו חלק בעירוב, לכל בני העיר אסור לטלטל.

זיכוי פת "עירב חצירות" לכל בני העיר בבלמונטה בפורטוגל 


Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze