"מצוה לחזר אחר עירוב"
"מצוה לחזר אחר עירוב"

כך נפסק להלכה בסימן שסו סעיף יג. ביחס  לעירוב חצירות. 
מטעם זה כתב בשו"ת חתם סופר שיש מצוה לתקן את מחיצות החצרות והמבאות כדין, כדי שלא יכשלו רבים בטלטול.

בגמרא במסכת שבת מובא שכשהגיע פת העירוב לר' אמי ור' אסי , היו מברכים עליו "המוציא" כיוון שנעשתה בו מצוה אחת יעשה בזה עוד מצוה. 

מטעם זה נהגו לשמור את ארבעת המינים לשריפת חמץ.

וראיתי בשם רבי דוד בהר"ן שכשהוצרך פעם.. אחר חג הסוכות להכות משום חינוך היה מכה בלולב שנשאר מסוכות.. כיוון שנעשה בו מצווה אחת יעשה בו מצווה נוספת.

הבהרה: אין בכוונת הכותב לעודד הכאת ילדים עם לולבים 😉
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze