"קידור והבלעה"
מושג בעירובין דף נח

"קידור והבלעה"

בגמרא מבואר הלכות מדידת התחומין. ישנם פרטים שונים במדידה זו. 

א. יש למדוד עם חבל פשתן 50 אמה. כל עמק שהמרחק משפה לשפה פחות מ 50 אמה - נמדד בחבל הנ"ל. מדידה זו נקראית הבלעה

עמק שהמרחק משפה לשפה גדול מ 50 אמה, יש למדוד בצורות אחרות ותלוי בזווית השיפוע, ובאורך השיפוע. נציין את סוגי המדידות השונות:

קידור - שני אנשים מחזיקים חבל באורך ד אמות בקו ישר (התחתון כנגד הלב, העליון כנגד רגליו) ובעצם מודדים את הקו האוירי של המדרון.

אומד בשיפוע חד (יותר מ 24 מעלות) כשאי אפשר להבליע משערים באומד את רוחב המדרון

כקרקע חלקה עמק עמוק מ 2000 אמה מודדים את כל המדרון כמו קרקע ישרה (ולא רק מדידה בקו אוירי)

איפה זה פוגש אותנו?

מכל הנ"ל ניתן לראות שמדידת התחום היא לא דבר פשוט. וכדי באמת לדעת מה הם הגבולות המדוייקים של התחום יש לברר אצל מישהו "שהתמחה בתחומין" ומעטים הם. וכפי שהמשנה כותבת דאין "מודדין אלא מן המומחה"

במקרה שאדם לא יודע מה סוף התחום יכול למדוד 2000 פסיעות בינוניות. והוסיף בבה"ל שמדידה זו היא רק למי ששבת בבקעה ואינו יודע תחום שבת. אבל עיקר מדידה בחבלים.

ומסיים שם שאם אין בדעתו למנות כל ה 2000 בשלמות יוכל לסמוך אף לכתחילה על מדידות ופסיעות

ולכן בכל מקרה שאדם לא בקיא במדידות הנ"ל יש לקחת מרווח כלפי מטה ולמדוד בקו אווירי.
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze