מושג בהלכות עירובין דף כג

מושג בעירובין דף כג

כלים ששבתו בבית / בחצר"

מובא בגמרא בשם רבי שמעון "שגגות חצירות וקרפיפות רשות אחת הן לכלים ששבתו בתוכן ולא לכלים ששבתו בתוך הבית" 

מדובר כאן ברשויות שונות שכולן מוקפות, ונחשבות כרשות היחיד, אך לא עשו במקום זה עירוב חצירות, ומתקנת חכמים אסור לטלטל מרשות של אדם אחד לרשות משותפת.
דין זה הוא רק ביחס לכלים (חפצים) ששבתו בבית, כלומר, שהיו בזמן כניסת שבת בבית, רק הם נאסרים בטלטול והוצאה מהבית לחצר. אך חפצים שבזמן כניסת שבת היו בחצר מותר לטלטל אותם בכל החצר המשותפת, אך אסור להכניסם לבית. 

היכן זה פוגש אותנו?

עירוב חצירות קל יחסית לבצע, אך לפעמים נמצאים במקום שאין זמן או אפשרות לעשות זאת, או שישנם נכרים או מומרים שלא מועיל להם עירוב חצירות אלא רק שכירות (יבואר בהמשך..) , במקרים אלו ניתן להשאיר בזמן כניסת שבת (מהשקיעה עד צאת הכוכבים) את כל החפצים שרוצים לטלטל במרחב המשותף, כגון עגלה, סידור, טלית וכד' - וכך נוכל לטלטל גם ללא עירוב חצירות  בכל החצר / הלובי / חדר המדרגות את החפצים שהיו בחוץ, אך לא להכניסם לתוך הבית / החדר.

עגלה בחדר שנשארה בחדר מדרגות בזמן כניסת שבת, נחשבת ככלי ששבת בחצר (אך תינוק שלא הולך, והיה בבית בזמן כניסת שבת, נחשב ככלי ששבת בבית)


Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze