"זכין לאדם שלא בפניו"
ואין חבין לאדם שלא בפניו

"זכין לאדם שלא בפניו, ואין חבין לאדם אלא בפניו"

מושג זה הוא מושג כללי בקניינים, שאני יכול לזכות לאדם אחר גם מבלי לבקש את אישורו.. מתוך נקודת הנחה שאין סיבה שיסרב לקבל משהו מבלי שנדרש ממנו לשלם כל סוג של תמורה.
אך אי אפשר לחייב אדם בתשלום / תמורה / לגרום לו הפסד מבלי לקבל את אישורו.

היכן זה פוגש אותנו?

עירוב חצירות הוא רק זכות, משום שהוא מתיר את הטלטול בחצר, ולכל תושב יש זכות בפת מבלי שהוא מפסיד דבר. 
ולכן ניתן לזכות את עירוב החצירות לכל בני העיר או מי שיבוא לעיר בשנה הקרובה מבלי לבקש את רשותם.

מאידך גיסא עירובי תחומין הם גם חוב, משום שהעירוב מגדיל את תווך ההליכה לרוח אחת של העיר. אך מקצר בהתאמה את תחום ההליכה ברוח הנגדית. משום כך אי אפשר לעשות עירוב תחומין לאדם מבלי שנשלחנו על ידו לשם כך. שמא הוא מעדיף ללכת לצד השני של העיר ואין אנחנו יכולים להפסידו.
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze