מושג בהלכות עירובין דף לב - חזקה שליח עושה שליחותו

"חזקה שליח עושה שליחותו"

בגמרא מבואר ששליח שנשלח כדי לעשות עירוב, לא צריך לברר האם העירוב נעשה כיוון שיש חזקה שהשליח עשה את המוטל עליו.

היכן זה פוגש אותנו?

כיום כל אחד מאיתנו שמטלטל סומך על כך שהשליח שבודק את העירוב עשה את מלאכתו. ורב העיר עשה עירוב חצירות ושכירות במידת הצורך.

ברור הדבר שכדי ששליח יעשה שליחותו צריך ש.. א. ימונה כשליח  ב. ידע מה עליו לעשות.

במקרים רבים (מידי..) בודקי העירובים הם מתנדבים שלא נשלחו על ידי בני העיר או גוף אחר, ויכולים לפרוש בכל רגע.. (וכפי שאמר לי פעם בודק באחד היישובים.. "בדקתי כמה שנים בחינם.. זה לא מעניין כאן אף אחד אז הפסקתי לבדוק..")

בנוסף בודקים רבים לא יודעים את ההלכות ברמה העיונית או המעשית, וכך הם עושים שליחותם אך אינם יודעים מספיק מה עליהם לעשות.

החזון שלי להכשיר את בודקי העירובים, להחדיר מושג של תעודת כשרות לעירוב על ידי גוף מוסמך, לתת מענה הלכתי לבודקים בזמן אמת, ולספק להם ציוד שיאפשר להם לעשות את שליחותם כראוי.. 

רוצים גם אתם להיות שליחי מצוה? הפנו את הרב  ואת בודק העירוב בעיר / השכונה בה אתם מתגוררים, אלינו.. וניתן להם מענה מקיף.. ומעטפת תמיכה. 
פרטים נוספים תמצאו ב www.eruv.co.il
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze