"פת שלמה"

מושג בעירובין דף פ

"פת שלמה"

מבואר במשנה שיש לערב בפת שלמה, ולא בפרוסה. 

להלכה נפסק שרק במקרה שכל אחד נותן חלק בעירוב יש להקפיד על פת שלמה. אך אם אחד מזכה לכולם, ניתן לערב בפרוסה.

היכן זה פוגש אותנו?

כיום מערבין בדרך כלל במצות שהם שלמות.
אך גם אם המצות שבורות, או שמערבין בחלות או לחמניות, כיוון שהרב מזכה לכל בני העיר מפתו, ניתן לערב גם בפת שאינה שלמה.

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze