"קרפף לעיר"
מושג בעירובין דף נז

"קרפף לעיר"

הגמרא עוסקת בדיני קרפף לעיר. האם מודדין את התחום בסוף העיר או שמניחים שיעור של 70 אמה ו 2/3. ומשם מודדים את התחום. 

שיעור זה של 70 אמה ומשהו הוא השיעור שגם מגדיר רצף של בתים האם הם מחוברים או מנותקים אחד מן השני.

נסכם את עיקרי הדינים:

א. עיר שיש בה לפחות שלוש חצירות ובכל חצר שני בתים. וסמוכים זה לזה בשיעור הנל נחשבים כעיר. ומודדים 2000 אמה בגבול ריבוע העיר. (לרמא מניחים 70+ אמה ומשם מודדים. אך בבהל פסק כשולחן ערוך)

ב. כדי לצרף בית לעיר צריך שיהיה ביניהם פחות ב 70+ אמה.

ג. כדי לחבר עיר לעיר צריך שיהיה ביניהם פחות מ +141 אמה (70 אמה לכל עיר)

ד. אם לעיר יש עירוב מודדים את התחום מהעירוב.

היכן זה פוגש אותנו?

בעיר שאין בה עירוב, או במקום שהעירוב פסול- במידה ויש שכונה שמנותקת מסביבותיה יותר מ 71 מטר, שכונה זו מנותקת מהעיר. והיוצא מהשכונה יכול ללכת ק"מ אחד. (גם אם הוא מתחבר לשכונות אחרות בעיר..)

למשל: בין בית חולים סורוקה לבאר שבע יש צומת גדולה מהשיעור הנל ומרחק זה מנתק את בית החולים מהעיר. 

יש המניחים עירוב תחומין כדי ללכת מהר נוף בירושלים לבית חולים שערי צדק.. וכד'..

לסיכום: במקרים מסויימים הלכות תחומין רלוונטים גם במקומות שהגדרה המוניציפלית הם עיר אחת. ושיעור של 70 מטר הוא לא גדול.. כדי ליצור את הנתק.
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze