"המקפיד על עירובו"
עירובין למעשה דף מט

"המקפיד על עירובו"

מבואר בגמרא שאם בעל הפת מקפיד שלא יאכלו מפת העירוב חצירות, העירוב נפסל. משום שכל מהות העירוב שלכולם יש בו חלק, והוא מערב ומשתף את כולם. ואם אחד מבני החצר  אינו יכול לאכול, אין לו חלק בעירוב - ובעקבותיו לכל בני החצר אסור לטלטל.

היכן זה פוגש אותנו?

נתקלתי במספר מקרים שנעלו את העירוב כדי להעירוב לא ילקח, אין בעיה עקרונית לנעול אך צריך שיהיה לכל אחד מבני העיר אפשרות לבוא ולבקש לאכול את העירוב.

מומלץ לעשות ניסוי ולבוא באמצע שבת ולומר שחסר לנו לחם לסעודה.. האם ניתן לקחת את חבילת המצות מבית הכנסת..
אם תתקלו בסירוב - העירוב פסול!

וכמובן אם כתוב על העירוב "לא לגעת / לא לאכילה" העירוב פסול.

"המקפיד על עירובו" היה צריך לכתוב "במידה ואתם זקוקים למצות בשבת נא לתאם עם הגבאי / הרב"
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze