"כיפה"

מושג בעירובין דף קב

"כיפה"

בגמרא מבואר שבד הפרוס בצורה מעוגלת ככיפה נחשב כאוהל, ואסור לנטותו בשבת. ומותר רק להוסיף על אוהל עראי שכבר פרוס טפח.

הלכה זו נאמרה ביחס להלכות בניית אוהל, אך בהלכות צורת הפתח נפסק להלכה שאם עשויה ככיפה - פסולה. 

היכן זה פוגש אותנו?

כשמשתמשים בעירוב בגדרות / קירות הבניינים / קירות תמך וכד' במקרים רבים ישנם פתחים שונים ומשונים, ויש לבחון האם הם כשרים כצורת הפתח:

א. אם כל צורת הפתח מעוגלת - פסולה.

ב. אם יש מזוזות בגובה י' טפחים ורק המשקוף מעוגל - כשר.
במשכנות יעקב פסל כרש"י שהצריך שמעל הכיפה יהיה משקוף ישר. 
 ולכן כתב למתוח את החוט שלא יהיה נכפף כלפי מטה

ג. אם המשקוף בנוי בצורה אלכסונית (כעין משולש) דינו ככיפה - ובמידה וישנם שתי מזוזות ישרות בגובה י' טפחים - כשר

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze