"מרבעין את העיר"
עירובין למעשה דף נב

"מרבעין את העיר"

מבואר במשנה בתחילת פרק חמישי, שאם קו הגבול של העיר לא ישרה מיישרים את גבולות העיר, ומשם מודדים אלפיים אמה לכל רוח.

היכן זה פוגש אותנו?

אדם הנמצא במקום ורוצה לצאת משם בתוך גבול תחומו, כיום שרוב הערים לא מסיימות בקו גבול ישר הוא יוכל ללכת יותר מ 2000 אמה מהבית בקצה הגבול, כיוון שמיישרים את גבולות העיר.

הצורה הטובה ביותר לבדוק את הגבולות היא בעזרת מפות ממוחשבות, שם ניתן ליישר ולסרטט את ריבוע העיר, למדוד משם קו אוירי של ק"מ ולראות עד איפה מגיע הגבול.

נחלקו הפוסקים האם את הריבוע מסרטטים לפי גבולות העיר (למשל כשיש רוח אחת ישרה) או לפי רוחות העולם לקולא / לחומרא וצ"ע למעשה..
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze