"שביתת חפצים"
מושג בעירובין דף מה

"שביתת חפצים"

בגמרא מובא דין חפצי הפקר. האם הם קונים שביתה או לא. 

לא רק אנשים קונים שביתה במקומם אלא גם לחפץ יש את מקום שביתתו ותחומו. למשל: כל חפצי האדם קונים שביתה כתחום בעליהם. חפצי שותפים ניתן להוליכם רק למקום ששני השותפים יכולים ללכת.

היכן זה פוגש אותנו?

להלכה נפסק שחפצי  הפקר הרי הם כרגלי מוצאם. ולכן מי שמוצא חפץ הפקר! בשבת יכול להוליך את החפץ לכל מקום שהוא יכול ללכת.

אדם המתארח בדירה בשבת, ובעלי הדירה לא נמצאים בעיר, התחום של החפצים הנמצאים בבית (שלא הושאלו לאורחים) כתחום בעליהם, וכיוון שהבעלים קנו שביתה במקום אחר, חפצים אלו מחוץ לתחום. ודינם יהיה כחפץ שיצא מחוץ לתחום.

אם יש עירוב מותר לטלטל כי כל העיר נחשבת כד אמות. אם אין עירוב בכל מקרה אסור לטלטל..
אך ביום טוב למרות שמותר לטלטל, חפץ זה יהיה אסור בטלטול כיון שהוא מחוץ לתחומו.
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze