"מקבלים פרס"

מושג בעירובין דף עג

"מקבלים פרס"

מבואר בגמרא שילדים המקבלים אוכל מאביהם, או מעות לקניית אוכל במקרים מסויימים אינם צריכים לערב, גם אם הם אוכלים במקומות שונים.

בתנאי:
א. אין עוד אנשים בחצר, ובמידה ויש אנשים נוספים אין צריך לערב רק אם הניחו את העירוב בבית האחים הנ"ל. 

ב. רק בבנים אצל אביהם, תלמידים אצל רבם, ונשים אצל בעליהם ועבדים אצל אדוניהם - אך שאר אנשים לא נטפלים למי שמספק להם אוכל.

ג. הבה"ל נשאר בצ"ע האם האחים טפלים רק כשאבא גר איתם בחצר, או גם כשהוא גר בחצר אחרת.

היכן זה פוגש אותנו?

הסוגיה הזו (אולי) רלוונטית בכל המקומות שכולם אוכלים ממטבח משותף. כגון: בתי חולים, מלונות, ישיבות, צבא וכד' אך בדרך כלל לא מתקיימים התנאים הנ"ל..

בבית חולים / מלון / צבא - זה לא בן ואב או בעל ואשה וכד' ואין בכח מטבח משותף לאחד ללא יחסי קרבה / מרות.

ישיבות - אם האחריות לספק את האוכל היא של ראש הישיבה נחשבים הם כמקבלים פרס מרבם אך צ"ע האם הרב צריך לגור במתחם הישיבה כדי לפטור אותם מעירוב.
אך אם החובה לספק את האוכל היא על ההנהלה וכד' התלמידים אינם טפלים להנהלה אלא רק לרבם וכנ"ל. 

ולכן ברוב מוחלט של המקרים אי אפשר לסמוך על מטבח משותף כסיבה לפטור מעירוב חצירות או שכירות.

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze