מושג בהלכות עירובין דף כז - עירוב בפת

מושג בעירובין דף כז

"עירוב בפת / מצות"

במשנה מבואר שניתן לערב בכל דבר חוץ ממים ומלח, לרש"י הלכה זו מתייחסת לעירוב חצירות ותחומין. 
תוס חולקים על רש"י וסוברים שעירובי חצירות ניתן לערב רק בפת. להלכה נפסק שאכן עירוב חצירות אפשר לערב רק בפת. אך שיתוף מבואות או עירובי תחומין ניתן לערב בכל דבר כדברי המשנה. (וכיום שאנו עושים עירוב חצירות ושיתוף מבואות יחד לשו"ע לא מועיל מאכלים אחרים, ויש צורך דוקא בפת. ויש חולקים)

היכן זה פוגש אותנו?

כיום בדרך כלל עירוב חצירות נעשה במצות. וזאת מכמה סיבות:
א. אנו עושים עירוב פעם בשנה, צריך שהפת תיהיה ראויה לאכילה, ולא תתעפש במשך השנה.
ב. העירוב צריך להועיל גם לשבת חול המועד של פסח, ולשבת זו ניתן לערב רק במצות כשרות לפסח. 

מהטעמים הנ"ל משתדלים להחליף כל שנה את עירובי החצירות בערב פסח, ומזכים חבילת מצות לכולם. 

יש לשים לב להשתמש במצות הראויות לאכילה לכל בני העיר - ובאם יש בעיר תושבים שלא אוכלים את הכשרות של המצות, או לא אוכלים מצות מכונה (ולא רק בדרך חומרא בעלמא) יש לערב במצות שכל בני העיר יכולים לאכול ממנה. ישנם מאפיות שלאחר הפסח תורמים את כל המצות הנשארות לצורך עשיית עירובי חצירות

במידה ועושים עירוב חצירות לשבת אחת (מלון וכד') אין צורך דווקא במצות אלא אפשר בכל חלה / לחמניה.

עירוב חצירות במצות, בבית כנסת האר"י בצפת

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze