"שכירות מחברת חשמל / תאגיד מים"
"שכירות מחברת חשמל / עירייה / תאגיד מים" (הרחבה)

כפי שהזכרנו ניתן לשכור מחברת חשמל מדין שכירו ולקיטו כיוון שכל בעל דירה משאיל מקום להתקנת המונה. 

נרחיב כעת בכמה נידונים בשכירות זו:

א. המונה נמצא בחצר / בחדר המדרגות, אך אין בכך מניעה משום שנפסק להלכה שניתן לשכור רק את חלקו של הגוי בחצר ולהתיר את הטלטול בחצר. ( ואכן אין להכניס חפצים לבית הגוי)

ב. ביחידות דיור אין מונה של חברת חשמל אלא מונה פנימי. משום כך השכירות לא מתירה דירות אלו. 

ג. בבניינים חדשים כל המונים מרוכזים במקום אחד ולא על גבי הדירות בבניין, משום כך עדיין הרשות בשטח שליד הדירות אינו כלול בשכירות. וכל הבניין יהיה אסור בטלטול מדין רגל האסורה במקומה אוסרת גם שלא במקומה - ואכמ"ל.

ד. יש שערערו על פתרון זה בעקבות הסעיף שמבהיר שכל זכויות חברת חשמל נשארות וכו' ולטענתם המסר העולה שלשכירות זו אין שום תוקף.

ה. יש לדון האם ניתן לשכור מחברת חשמל דירות שעדיין לא נבנו (שכירות מתחדשת)

משום כל הנ"ל שוכרים גם מתאגיד המים שבעל הדירה משאיל להם מקום למונה המים. (שהם בדרך כלל צמודי דירה) וגם מהעייריה שיש לה רשות להניח ברחוב חפצים לצורכה (כגון מדחנים- אך פחי אשפה אינם נחשבים שאילת מקום משום שהם לצורך התושבים) 

וכן שוכרים מהמשטרה להתיר את הרחובות שלא פרוצות לחצירות האסורות..

בתקווה שמכל השכירויות יחדיו אכן נפתור את אתגר השכירות.. 

ומכאן התועלת הגדולה שבעירובים קטנים לשכונה או רחוב משום שככל שהעירוב גדל מספר התושבים שצריך לשכור מהם גדל גם כן.. והופך להיות בלתי אפשרי. 

בעירובים השכונתיים יש נציג בכל בניין שמעדכן על דייר נכרי / מומר ופותרים נקודתית את נושא השכירות..


נוסח השכירות שעשו עם חברת חשמל בשנת 2005
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze