"מחיצת אנשים"
עירובין למעשה דף מג

"מחיצת אנשים"

בגמרא מבואר פרטי דינים במחיצה העשויה מאנשים, כבר בגמרא מוזכר קפידא על שימוש במחיצת אנשים" שלא כדין.

כדי שאנשים יחשבו כמחיצה צריך שיתקיימו בהם דיני מחיצה כגון: גובה עשרה טפחים, ולכן אם האנשים יושבים יש לבדוק שיש גובה מספיק. וכן צריך שבין אדם לאדם, ובין רגל לרגל יהיה פחות מג' טפחים (לבוד).

היכן זה פוגש אותנו?

שאלה זו נשאלת במקרים שונים ולא שכיחים כגון קמפינג או חיילים בסיטואציות שונות. 

המגבלה העיקרית של מחיצה זו שהיא מתאפשרת רק אם האנשים לא יודעים שהם משמשים כמחיצה. 

וכיוון שסיטואציה זו שאנשים יעמדו בצפיפות מבלי לזוז במעגל שלם, מבלי לדעת למה הם עושים את זה.. נדירה עד כדי בלתי אפשרית.. 
לכן סביר להניח שלא תפגשו "מחיצת אנשים" כשרה..
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze