"ארבע רשויות לשבת"
"ארבע רשויות לשבת"

מובא במסכת שבת שכל העולם מתחלק לארבע סוגי רשויות:
 1. רשות היחיד
 2. רשות הרבים
 3. כרמלית
 4. מקום פטור

חלוקה לרשויות אלו משליכה על התר / איסור הטלטול, ועל חומרת איסור הטלטול. 

בין רשות היחיד לרשות הרבים אסור לטלטל מן התורה. בין כרמלית לרשות היחיד או רשות הרבים אסור לטלטל מדרבנן. בין מקום פטור לשאר הרשויות מותר לטלטל.

איפה זה פוגש אותנו?

מוכרחים אנו להכיר את גדרי הרשויות השונות כדי לדעת האם מותר או אסור לטלטל, וכן האם  האיסור מדרבנן או דאורייתא.

כמו כן יש להגדרת הרשות השלכה לסוג ההיקף כדי להתיר את המקום בטלטול: כרמלית ניתן לתחום בצורת הפתח אך רשות הרבים דוקא בדלתות.

ביארנו מה הם רשות היחיד ורשות הרבים. בהמשך נבאר מהי כרמלית ומקום פטור.

"כי ביום הזה יכפר עליכם" 
"יכפר" ר"ת יחיד, כרמלית, פטור, רבים..
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze