"צירוף מחיצות"

מושג בעירובין דף צג

"צירוף מחיצות"

בגמרא מובא מחלוקת האם גידוד חמשה (תל) ומחיצה חמשה מצטרפים למחיצה אחת של עשרה טפחים.

להלכה נפסק בגמרא שגידוד חמשה ומחיצה חמשה מצטרפים. 

הבה"ל הסתפק בדין צירוף מחיצות בשלושה מקרים:

1. אם הגידוד הוא תל המתלקט חמשה טפחים מתוך שתי אמות (אותה זווית של שיפוע של תל המתלקט רק בחצי גובה) האם אפשר לצרף לה מחיצת חמשה.
או שמא זווית תל היא מחיצה רק בגובה י' טפחים, אך פחות מכך נוח קצת ללכת על התל ואינו נחשב למחיצה כלל. (וביאור הגמרא בגידוד חמשה יהיה רק בתל זקוף לגמרי ולא תל משופע)

2. בגידוד פחות מג' טפחים, למשל 2 טפחים.. האם ניתן לצרף עליו מחיצת ח' טפחים.
או שמא הגידוד מתבטל לקרקע ויש כאן רק מחיצת שמונה טפחים.

3. במידה ויש מרחק בין הגידוד למחיצה (מדרגה): במידה ורוחב המדרגה פחות מג' טפחים ודאי מצטרפים. אך אם יש יותר מכך:
למשנ"ב אם מצרפים תל למחיצה יש לעיין ויתכן ולא מצטרפים בעקבות שהמדרגה מנתקת בין החלקים.
אך אם מצרפים תל לתל גם אם יש מדרגה נמדוד את הזווית של כל המחיצות יחד - ובמידה והזווית היא חדה מספיק (24 מעלות) המחיצות יצטרפו זה לזה.

לשיטת החזון איש אין חילוק בין צירוף תל לתל או תל למחיצה מכל מקרה מדרגה יוצרת נתק, אך הסתפק האם ג' טפחים יוצרים נתק או רק ד' טפחים. ונראה שמסקנתו שרק ד' טפחים מנתקים בין החלקים.

היכן זה פוגש אותנו?

בכל מקרה בו אנחנו נשתמש בתל המתלקט שאין בו עשרה טפחים, ונוסיף עליו מחיצות אחרות כדי לצאת מהספק הנ"ל נצטרך שהתל יהיה זקוף לגמרי.

וכן בתל נמוך מג' לא נוכל לצרפו אלא לבנות מעליו מחיצה י' טפחים.

ובכל שימוש בתל המתלקט במידה ויש מדרגה רחבה ד' טפחים באמצע התל, למשנ"ב התל כשר כמחיצה, ולחזון איש פסול (כמובן במידה ואין בחלק התחתון או העליון י' טפחים)

ומקרים אלו מצויים מאוד! משום שבכל תל יש שינויים בגובה / בזווית / מדרגות - וצריך לבדוק את התל כראוי.

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze