"מצי לסלוקי"
מושג בעירובין דף סה

"מצי לסלוקי"

בגמרא מבואר שאם יש בחצר שוכר גוי, ובעל הבית יכול לסלק אותו בכל עת שירצה, ניתן לשכור את הרשות מבעל הדירה. גם אם לא מסלק בפועל את הדייר. 

ישנם מספר דגשים בהלכה זו:

א. אם הוא יכול לסלק את הדייר ולתת לו פיצוי. לא מועיל.

ב. אם יכול לסלק רק בכח הזרוע. לא מועיל.

ג. אם בעל הבית לא גר באותה חצר עדיין צריך לשכור ממנו את הרשות. אם הוא גר באותה חצר מועיל גם ללא שכירות מבעל הבית.

ד. דנים האחרונים האם מועיל שיכול לסלקו מחדר לחדר או שצריך דוקא שיכול לסלקו לגמרי מהבית או החצר.

ה. לחזוא מועיל לשכור מבעל הבית רק כשהוא גוי. למ"ב מועיל גם כשבעל הבית יהודי והשוכר גוי.

ו. יש לדון במקרה שבעל הבעל יכול לסלק אך בהתראה מראש, האם מועיל. ואם יכול בהתראה של פחות מל' יום - יש מקום להקל.

"היכן זה פוגש אותנו?

במקרים שונים ניתן להשתמש בהתר הנ"ל, כגון דירה מושכרת (כשנגמר החוזה או שבחוזה כתוב שיכול לפנות אותו ללא התראה מראש)

בבתי חולים ישנם מגורי צוות או סטודנטים ויש לבדוק עם בית החולים מה תנאי המגורים, והאם ניתן לסלקלם.

במלוניות קורונה ניתן לסלק מחדר לחדר, אך בית המלון לא יכול לסלק דייר לגמרי מבית המלון ותלוי בנאמר לעיל.

בבתי מלון בדרך כלל בית המלון לא יכול להוציא סתם אורח ולסלקו מבית המלון..
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze