"בין השמשות קני עירוב"
מושג בעירובין דף לו - "בין השמשות קני עירוב"

בגמרא מבואר שעירוב תחומין ועירוב חצירות חל בזמן בין השמשות, כלומר בזמן המעבר בין יום שישי לשבת. 
וכך ונפסק להלכה, שכל ההלכות צריך שהתקיימו בזמן זה, ובאם התקיימו כל התנאים העירוב מתיר את העירוב בכל השבת.

היכן זה פוגש אותנו?

השלכות רבות יש להלכה זו, למשל: גם אם העירוב חצירות נגנב / נאכל מבית הכנסת, עדיין יהיה מותר בטלטול בשבת זו (ולשבת הבאה כמובן יצטרכו לעשות עירוב חדש)

בנוסף כיוון שבין השמשות הוא הזמן הקובע, גם אם כדי להגיע לעירוב יש לעבור על איסור דרבנן (שבות) העירוב כשר.
משום שחכמים לא גזרו איסורים בזמן בין השמשות, ובזמן בו העירוב חל ניתן להגיע אליו. 

וכן אם הגיע דייר חדש לבניין (או למלון) באמצע שבת אין בכוחו לאסור, ואין צורך לשתפו בעירוב.
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze