מושג בהלכות עירובין דף כח - עירוב תחומין

מושג בעירובין דף כח

"עירובי תחומין"

הפרק עוסק בדיני עירובי תחומין. מקור איסור יציאה מהתחום הוא מהפסוק "אל יצא איש ממקומו". שאין לאדם לצאת מהעיר בה הוא שובת יותר מ 2000 אמה (ק"מ אחד) לכל צד. 

יש להדגיש. איסור היציאה הוא גם ללא טלטול חפצים. 

אדם החפץ ללכת לצד אחד יותר מ 2000 אמה יכול להניח עירוב תחומין כלומר להניח בסוף ה 2000 אמה מזון  בשיעור שתי סעודות, ונחשב הדבר כאילו הוא גר במקום הנחת האוכל, ומשם יש לו אלפיים אמה לכל צד. על ידי פעולה זו ניתן ללכת עד 4000 אמה לרוח אחת. 

ישנה טעות נפוצה שניתן להניח כמה עירובי תחומין וללכת יותר מהשיעור הנ"ל. אך כיוון שאדם לא יכול לגור בכמה מקומות בו זמנית ניתן להניח רק עירוב אחד. ומשם יכול ללכת 2000 אמה לכל רוח, אך "מפסיד" את התחום בצידה השני של העיר.

היכן זה פוגש אותנו?

לרוב האנשים אין צורך ללכת מחוץ לעיר, ולכן כל זמן שאדם נשאר בתוך גבולות העיר בדרך כלל לא יצטרך להלכות עירובי תחומין.
 אך אדם שגר או נופש במקום קטן, ורוצה לטייל מחוץ לגבולות המקום צריך לדעת שאפשר ללכת מקסימום 1 ק"מ ללא עירוב תחומין. (כ רבע שעה הליכה בלבד !) ו 2 ק"מ עם עירוב. 
אם המקום אינו מישורי השיעור מצטמצם וניתן ללכת כ 800 מטר למי שלא בקי בצורת מדידת המדרונות.

הנחת עירוב תחומין בין ביתר עלית, למבוא ביתר - למוהל שנקרא לברית בשבת במבוא ביתר


Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze