"טלטול מפתח"

מושג בעירובין דף צט

"מפתח"

בגמרא מבואר הלכות שונות של אדם העומד ברשות אחת, ומטלטל ברשות אחרת. 

אחד מן השאלות הנפצות בהלכות עירובין היא: האם מותר לטלטל מפתח, והאם מותר לפתוח בשבת דלת נעולה. שאלה זו הטרידה רבים, משום שגם ברוב המקומות בעולם בהם אין עירוב ולא מטלטלים, היה צורך לטלטל את מפתח הבית שממנו יצאו (ללא טלטול חפצים נוספים)

נושא זה מתחלק לשני חלקים עיקריים:

א. כיצד ניתן לטלטל מפתח ברשות הרבים.

ב. בזמן שפותחים את הדלת מכניסים את המפתח לחור הדלת, ובזמן פתיחת הדלת המפתח נכנס מהרשות שמחוץ לבית, לרשות היחיד.

היכן זה פוגש אותנו?

במקומות שאין עירוב, או המחמירים שלא לטלטל, יש אפשרות לחבר את המפתח "חגורת מפתח" במקרה זה המפתח משמש כאבזם הסוגר את החגורה, ונחשב כבגד.
אין התר לתלות את המפתח על גבי החגורה, אם הוא לא משמש כאבזם

כדי לפתוח את הדלת מבלי להעביר מרשות לרשות ישנם כמה פתרונות:

א. להשאיר את המפתח מחובר לחגורה. והוא טפל לבגד.

ב. לפתוח את הנעילה, להוציא את המפתח, ורק לאחר מכן לפתוח את הדלת.

ג. אם יש חדר כניסה לפני הדלת אין איסור בפתיחת הדלת משום שהמפתח עובר מרשות היחיד לרשות היחיד.

הגדרת מיקום המשקוף, ומפתן הדלת, תלוי בגובה, וברוחב המפתן, ואיזה רשות צמודה למפתן (רשות הרבים או כרמלית) ואכמ"ל

יש שעוררו שחור המפתח במידה והוא מפולש נחשב כחורי רשות היחיד, ועצם הכנסת המפתח נחשבת כהכנסה לרשות היחיד. (וכפי המבואר בגמרא שקיום מחשבתו של האדם מחשיבה את המקום גם כשאין בו ד' טפחים) וכן החמיר בשמירת שבת כהלכתה.

הפתרון הפשוט הוא לסתום את חור המנעול מהצד הפנימי, כדי שלא יחשב כחור מפולש.
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze