מושג בעירובין דף ה'

מושג בעירובין דף ה'

"פירצה בקרן זוית"

באופן עקרוני פירצה נחשבת עד 10 אמות כפתח, שאפשר להתירו בצורות שונות. יותר מ 10 אמות הפרצה איננה נחשבת כפתח.
שונה הדבר כשהפירצה בקרן זוית (כלומר הפירצה נמצא בפינה וחסר מהמחיצה בשתי דפנות) במקרה זה בשיעור של ארבעה טפחים הפירצה איננה נחשבת כפתח. הטעם: דאין דרך לעשות פתחים בקרנות.

היכן זה פוגש אותנו?

כשבודקים עירוב יש לשים לב בכל מקרה שהפרצה לא נמצאת באמצע מחיצה ישרה אלא בפינה או בדופן מעוגלת וכד' כבר ב 32 ס"מ של פרצה כל העירוב יפסל.

להלן תמונה מגדר של מדרשת חיספין בצפון (לפני כמה שנים) בעקבות סחף המחיצה היתה באויר יותר מג טפחים (מחיצה תלויה- יבואר בהמשך..) ובעקבות שהגדר מעוגלת נחשב כפרצה בקרן זוית. 

בתמונה ניתן לראות מחיצה שנפרצה בעקבות העובדה שהיא גבוהה מן הקרקע ג' טפחים - וכיון שהגדר מעוגלת נחשב הדבר לפירצה בקרן זוית.


Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze