"שר העיר"
מושג בעירובין דף סו

"שר העיר"

מובא בראשונים שניתן לשכור את בתי כל הנכרים בעיר על ידי שכירות משר העיר.
התנאי הבסיסי בפתרון זה, שלשר יהיה בעלות כל שהיא בזמן עשיית השכירות בכל בתי התושבים. 

אחד מן הדוגמאות לבעלות שר העיר, היא הזכות להניח חפצים בזמן מלחמה בבתי התושבים. וניתן לשכור את הזכות הזו משר העיר.

הבה"ל מביא בשם היעבץ שכדי לשכור זכות זו בזמן שלום צריך שתהיה לשר העיר זכות ליזום מלחמה לבדו (ללא יועצים וקבינט בטחוני) ורק במקרה זה גם בזמן שלום ניתן לשכור את הזכות בזמן המלחמה.

היכן זה פוגש אותנו?

על בסיס התר זה בעבר עשו שכירות מהמשטרה / קצין בטחון / מכבי אש וכד'

הבעיה בשכירויות הנ"ל שכיום אין לנו שלטון מלכוני. והמשטרה איננה יכולה להכנס לבתי התושבים ללא צו. וכן מכבי האש אין ביכולתם ליזום את השריפה שמאפשרת להם כניסה חופשית לצורך כיבוי השריפה והצלת חיי אדם. ולכן השכירויות הנ"ל אינם מועילים לבתים.

שכירות מהמשטרה תועיל לכבישים ורחובות ששוטר יכול לחסום אותם ללא צו. אך ברוב המקרים ישנם פרצות בין הרחובות לחצירות וכיוון שהרחוב פרוץ למקום האסור בטלטול גם הוא נאסר. 

בעקבות כך חיפשו פתרונות נוספים כמו חברת חשמל ותאגידי המים..
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze