"רשות היחיד כמאן דמליא דמי"

עירובין למעשה דף עו

"רשות היחיד כמאן דמליא דמי"

מובא בגמרא שלול (פתח בתקרה) מחבר בין הבית לעליה כיוון שרשות היחיד כמאן דמליא, כלומר כאילו היא מלאה ואטומה.

המשנ"ב מביא את דברי המקור חיים  שעמוד של צורת הפתח הנמצא בתוך רשות המוקפת מכל צדדיה - פסול. ובטעם הדבר מציין המקור חיים שני טעמים: 
א. רשות היחיד כמאן דמליא (ונחשב הדבר שאין עמוד)
ב. העמוד לא ניכר

לא מבואר בדבריו האם אכן כוונתו לשני טעמים, ובמידה ולא למה עיקר כוונתו..

נפק"מ בין הטעמים:
א. עמוד העומד במקום המוקף בגדרות רשת, המקום נחשב כמאן דמליא, אך יתכן שכיון שרואים את העמוד, נחשב כניכר.
ב. עמוד הנמצא מחוץ לרשות היחיד אך חלקו העליון של העמוד מעל רשות היחיד, העמוד ניכר, אך יתכן והסברא של "כמאן דמליא" מבטלת את ראש העמוד- וכביכול יש כאן עמוד ללא חלקו העליון ששם מחובר החוט / המשקוף.

היכן זה פוגש אותנו?

הפסול הנ"ל מצוי מאוד!! בעירובין. כשיש מקום מגודר ורוצים לחבר עמוד, קל יותר לחבר את העמוד בצידו הפנימי, מאשר מצידו החיצוני, משום:
 א. הגדר עצמה תומכת בעמוד שלא ייפול עם כיוון המתיחה. 
ב. בגדרות רשת קשיחות הגדר מתעקמת כלפי חוץ בחלקה העליון, למניעת טיפוס. ולכן אי אפשר להצמיד את העמוד לגדר ולרתך. 

גם בעירובין עירוניים יש להקפיד שלא יהיה עמוד בתוך רשות היחיד !!

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze