"ביטול רשות"
מושג בעירובין דף סח

"ביטול רשות"

בגמרא מבואר שניתן להתיר את הטלטול בחצר על ידי "ביטול" - כיוון שמטרת העירוב הוא לאחד ולשתף את כולם, ישנם כמה אפשרויות לבצע את האיחוד. ובמידה ועשו עירוב חצירות אך אחד מבני החצר לא השתתף, הוא יכול לבטל ולהפקיר את החלק שלו בחצר ועל ידי כך החצר שייכת רק למי שהשתתף בעירוב והם מותרים לטלטל בחצר.
אך מי שביטל אסור לו להשתמש בחצר כיוון שהיא לא שלו עד סוף השבת, משום כך נפסק שלכתחילה על המבטל לנעול את ביתו שלא יוציא בטעות.

נציין כמה פרטים בביטול הנ"ל:

א. ניתן לבטל גם בשבת וזה לא נחשב כקנין.

ב. אם הביטול היה רק לחצר, אסור לבני החצר לטלטל לבית המבטל. אך יכול לבטל גם את ביתו ואז יהיה מותר גם לטלטל לביתו. 
אם מבטל בסתם ולא פירט, כוונתו רק לחלקו בחצר, ולא לביתו.

ג. בגוי לא מועיל שיבטל.

ד. אם המבטל משתמש בחצר במהלך השבת במזיד, הוא זוכה חזרה בחלקו בחצר ומרגע זה אסור לכל בני החצר לטלטל. 

ה. אם מבטל ליותר משני אנשים ישנה מחלוקת הם יכול לומר "הריני מבטל לכולכם" או שצריך להזכיר כל אחד ואחד. (משום שלכולכם אולי כוונתו לרובם מדין רובו ככולו) ואם כולם נמצאים לפניו יכול לומר "לכולכם"

היכן זה פוגש אותנו?

כיום לא נעשה שימוש נפוץ בהלכה זו. כיוון שאנחנו לא גובים קמח מבני החצר שיתכן שאחד לא יתן.. אלא מזכים לכל בני העיר.

אך במקרה ואדם נמצא במקום שלא נעשה בו עירוב חצירות (כגון מלון בחו"ל או בעיר שהעירוב בה פסול והעירוב הנמצא בבית הכנסת לא מועיל כיוון שהעיר איננה כחצר אחת)
ניתן להתיר את הטלטול על ידי שכולם יבטלו לאדם אחד, ונחשב הדבר כאילו כל השטחים הציבוריים שייכים רק לו ורק האדם שביטלו לו יוכל לטלטל. 

וכאן המקום לציין שבמקרה וכשרות העירוב מוטלת בספק מומלץ לעשות עירוב חצירות (ולזכות אותו לכל בני העיר!) ולהניח בבית, ועל ידי כך יהיה מותר לטלטל בבניין, ובחצר הבנין במידה והיא מגודרת כדין.
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze