"גג המפסיק"

מושג בעירובין דף פח

(מושג כללי)

"גג המפסיק"

ישנם שתי מושגים דומים: "גג המפסיק" "וגג הבולט" במקרים רבים מתבלבים בין המושגים.

גג המפסיק פירושו, כשיש לחי המשמש כעמוד לצורת הפתח, אך מעליו יש בליטה המפסיקה בין הלחי לחוט. במקרה זה צורת הפתח פסולה.

וכתב המשנ"ב בשם הט"ז שהטעם הוא "אין עושין צורת הפתח בעניין זה" כלומר הבליטה שמעל הלחי נחשבת כתחילת המשקוף, והחוט שבאוויר המשך המשקוף, ואין דרך לעשות צורת הפתח שהמשקוף בנוי משני חלקים שביניהם יש הפרש גובה.
 
איפה זה פוגש אותנו?

בעיה זו מאוד נפוצה בלחיים שעל גבי עמודי חשמל. במקרים רבים יש על העמוד שנאים / מונעי טיפוס ועוד.. שממוקמים בין הלחי לחוט. וגם בליטה קטנה, או ברזל אחד של מונעי הטיפוס הממוקם בדיוק מתחת לחוט, מהווה חציצה. 

כמו"כ בכל מקרה שמחברים חוט לקיר, ומניחים לחי מתחתיו יש לוודא שאין חציצה בין הלחי לחוט.

החזו"א כתב שרק דבר קבוע חוצץ, אך דבר ארעי כגון אם הניחו חפץ על גבי הלחי או עשבים או קוצים עונתיים אין הם נחשבים כהפסק בין הלחי לחוט
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze