"כרמלית"
"כרמלית"

כרמלית היא מילת "נוטריקון" של המילים "רך ומל" כלומר: גם רך וגם ניתן למולל ולפורר אותו.

כרמלית הוא מושג כולל לכל המקומות שמדאורייתא מותר לטלטל בהם, ומדרבנן אסור.

ישנם שני סוגי כרמלית:

א. מקום שחסר לו את תנאי רשות היחיד או תנאי רשות הרבים. (ושטחו לפחות 4/4 טפחים)

ב. מקום שהוא רשות היחיד גמורה. ואעפ"כ חכמים אסרו בו את הטלטול. 

דוגמאות:

1. מנהרות (מקורה)
2. דרך לא מפולשת
3. רשות המוקפת מג' צדדים
4. מקום מוקף אך לא לדיורין.

היכן זה פוגש אותנו?

כפי שהזכרנו בעבר יש לדעת בכל מקום את הגדרתו כדי לדעת האם הטלטול אסור מדרבנן או מדאורייתא. ויש לכך השלכות שונות.

למשל בסוכות יהיה ניתן לטלטל בשינוי או על ידי גוי מכרמלית לסוכה דברים הנצרכים לאכילה או שינה, משום שבות דשבות לצורך מצוה. אך העברה מרשות הרבים לסוכה היא איסור מן התורה.

מקובל לומר שכיום רוב מוחלט של המקומות הם כרמלית ולא רשות הרבים משום שלא עוברים בדרך 60 ריבוא.

שוק מקורה הוא כרמלית

כביש שרוחבו פחות מ 8 מטר הוא גם כרמלית
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze