"טלטול בחצר שאינה מעורבת"

מושג בעירובין דף צא

"טלטול בחצר שאינה מעורבת"

בגמרא מבואר שיש איסור לטלטל מהבית לחצר שלא נעשה בה עירוב חצירות. נחלקו הראשונים במידה והוציאו חפצים מהבית לחצר, האם ניתן כעת לטלטל את החפץ בכל החצר או לא:

שיטת תוס' (צא:) שמותר לטלטל בכל החצר.

שיטת הרשב"א שאסור לטלטל כאילו החצר היא רשות הרבים.

שיטת תוס' ריד שאם החפץ הוצא מן הבית בהתר כגון בדרך מלבוש, מותר לטלטלו בכל החצר. אך אם יצא באיסור אין לטלטלו יותר מד' אמות.

להלכה הבה"ל לא הכריע, החזון איש פסק לקולא. 

היכן זה פוגש אותנו?

במקרה שאדם נמצא למשל, בבית מלון שלא נעשה בו עירוב חצירות, והוא לובש את הטלית או החליפה בחדרו, ויורד לבית הכנסת או חדר האוכל, לשיטת הרשב"א אם הוא יוריד את הטלית,  אסור לטלטלה יותר מד' אמות כיוון שהחצר לא מעורבת. אך לשיטת תוס' מותר.

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze