"תקרה כמשקוף"
"תקרה כמשקוף"

נתבאר שלצורת הפתח ישנם שלושה חלקים: 2 מזוזות ומשקוף.
במקרה ואנו מעמידים שתי מזוזות תחת התקרה, האם התקרה עצמה יכולה לשמש כקנה עליון? או שמא יש להוסיף על גבי המזוזות קנה נוסף?

בהלכות סוכה מובא בשם המגן אברהם שאם יש שני קנים המגיעים עד הסכך, הסכך עצמו יכול להיות הקנה העליון.

בהלכות עירובין (סימן שמו) במשנ"ב גם כן משמע שהתקרה עצמה יכולה להיות משקוף ולא ציין שצריך שהמזוזה תגע במשקוף.

בשני המקורות הנ"ל מדובר ששפת התקרה משמשת כמשקוף. לא נתבאר בשיטתם האם גם אמצע התקרה יכולה להיות תחליף למשקוף

לשיטת החזון איש תקרה ישרה לא יכולה להיות כקנה עליון, אלא אם חלק מן התקרה בולט כלפי מטה, וסותם מקצת הפתח.

היכן זה פוגש אותנו?

במקרים רבים במקומות שאין עירוב, ומעוניינים לטלטל לחצר שתחת הבנין, או מבואה של בית הכנסת, עמודי התמך של התקרה יוצרים מבנה של צורת הפתח. התר הטלטול יהיה תלוי במחלוקת הנ"ל.

לפוסלים, לא נוכל להוסיף רק קנה עליון, משום שניתן לחבר רק מן הצד. (בעקבות התקרה היושבת על גבי העמודים) ויש לבנות צורת הפתח חדשה.

שאלה שנשלחה.. האם ניתן לטלטל עד העמודים.. שימו לב שכאן העמודים ממוקמים באמצע התקרה, ולא בשפתה.
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze