"מחיצה ל ד' - טפחים"

מושג בעירובין דף פו

"מחיצה לד' (טפחים)"

רש"י בסוף עמוד א' מביא הלכה שמובאת  בכמה מקומות במסכת עירובין ושבת.. שמחיצה כדי שיהיה לה "שם מחיצה" צריך שהיא תגדור שטח של ד' טפחים. אך אם גודרת שטח של פחות מד' טפחים, אין המחיצה נחשבת כיוון שאיננה גודרת מקום חשוב.

איפה זה פוגש אותנו?

הלכה זו חשובה מאוד, ויש לה מספר השלכות: 

במקרה שיש מחיצה של עשרה טפחים בדיוק, והחלק התחתון נמצא בתוך חריץ בקרקע, ואין ברוחב החריץ ד' טפחים - המחיצה פסולה. משום שאנו מתחילים למדוד את גובה המחיצה רק בנקודה שבה יש לפני המחיצה (לכיוון תוך הרשות) 32 ס"מ לפחות (ולחזו"א 40 ס"מ)

הצורה הקלה ביותר למדוד את הנ"ל היא על ידי פלס באורך 40 ס"מ. מצמידים את הפלס לקרקע צמוד למחיצה, וכך ניתן לראות היכן המחיצה גודרת ד' טפחים.

מקרה נוסף: מובא במשנ"ב שעמודי צורת הפתח יש להם דין מחיצה, ולכן צריך שיהיו 10 טפחים, שלא ינודו ברוח ועוד.. 
במידה והעמוד נמצא על גבי מדרגה הגבוהה ג' טפחים מהקרקע, ואין ברוחב המדרגה ד' טפחים - העמוד אינו נחשב כמחיצה כיוון שאינו גודר ד' טפחים.

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze