"גגות חצירות וקרפיפות רשות אחת הן"

מושג בעירובין דף עד

"גגות חצירות וקרפיפות רשות אחת הן"

מבואר בגמרא בשם ר שמעון שהרשויות: א. גג ב. חצר ג. קרפף, יש להם מכנה משותף שאינם מיועדים לעיקר המגורים,  ונחשבים לרשות אחת ביחס לכלים ששבתו בחצר. 

כלומר אם בכניסת שבת בזמן בין השמשות היה חפץ מחוץ לבית המגורים ניתן לטלטל אותו בכל החצר בלי עירוב חצירות, וכן להעביר אותו מחצר לחצר, או מחצר לגג, מגג לקרפף וכו' 

אך אם הכלי היה בזמן כניסת שבת בבית, גם אם הוציאו אותו באיסור לחצר אסור להעביר אותו בין הרשויות הנ"ל ללא עירוב חצירות.

היכן זה פוגש אותנו?

הזכרנו בעבר שבכל מקרה שאדם נמצא במקום ללא עירוב חצירות, או שאין באפשרותו לשכור גוי או מומר, ניתן להשאיר את החפצים שרוצים לטלטל כגון עגלה, טלית, סידור וכד' בחדר המדרגות או בחצר ויהיה מותר ללא חשש לטלטל מחדר המדרגות לחצר ומשם לרחוב ולבית הכנסת וכו' (כמובן כשכל הנ"ל מוקף בעירוב כראוי) אך אסור להכניס חפצים אלו לבית.

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze