מושג בעירובין דף ח

מושג בעירובין דף ח'

"ים" 

הגמרא מזכירה מספר פעמים שמבוי שכלה לים, חוששים שמא הים יעלה סרטון - כלומר הים עצמו משמש כמחיצה למבוי, אך חוששים שבעקבות גאות / שפל מחיצת הים תתבטל. וכאן המקום להדגיש טעות נפוצה.. ים כשלעצמו אינו נחשב כמחיצה, רק אם בקרקעית הים ישנה "נפילת גובה" של עשרה טפחים, מחיצה זו עולה כלפי מעלה מדין "גוד אסיק" (משוך והעלה..) והמים לא מונעים מהמחיצה לעלות כלפי מעלה. 

היכן זה פוגש אותנו?

במקרים רבים מקימים עירוב כשהים תוחם את אחת מן הרוחות. כגון כל ערי החוף, בתי מלון הבנויים על שפת הים ועוד.. ולא פעם בטעות סומכים על הים כמחיצה. ברוב המקרים בקו הסמוך לחוף אין נפילת גובה (מדריגה) בגובה עשרה טפחים, וגם אם בעומק הים ישנה מחיצה שכזו, יש לחבר את מחיצות העירוב למחיצה במעמקי הים, וכן לבדוק את רצף המחיצה לכל האורך הרצוי.. ולכן בכל מקרה אין לסמוך על ים כמחיצה, אלא לערב גם את הצד הפונה לים בצורות הפתח.מלון בקפריסין שסמך על הים כעירוב.. שימו לב לחוטים שנקשרו לעצים כדי "לשדרג" את העירוב..
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze