"קשר עניבה"

מושג בעירובין דף קג

"קשר עניבה"

מובא בגמרא מחלוקת האם מותר לקשור קשר עניבה בשבת או לא.. 
להלכה נפסק שאם עושה רק קשר עניבה מלולאות, (ללא קשר רגיל) מותר. 
אם עושה קשר עניבה על גבי קשר (כקשירת שרוכים) והעניבה מחזיקה את הקשר - מותר אם הוא רגיל לפתוח את הקשר כל יום (תוך 24 שעות) ובשעת הצורך יש להקל גם בקשר שיהיה קיים פחות מז' ימים.

גם קשר כפול מותר אם הוא עתיד להתקיים פחות מיום אחד (קשר, מעליו עניבה, ולקשור שוב את הלולאות)

אם הקשר בדרך העולם נועד לזמן רב, והאדם מחליט לפתוח תוך 24 שעות רק כדי שלא יהיה איסור שבת - אין זה מועיל.

היכן זה פוגש אותנו?

נפסק להלכה שעירוב הנקרע בשבת עדיף לומר לגוי לתקנו, ועדיף שהגוי יקשור בקשר עניבה, כיוון שהוא שבות (גוי) דשבות (קשר עניבה לזמן הרבה) במקום מצווה וצורך רבים.
אך אם הגוי לא יכול לתקן בעניבה יכול לקשור גם קשר רגיל.

במידה ואין גוי יהודי יכול לתקן ואין איסור בכך שבונה מחיצה המתרת את הטלטול. אך אין ליהודי לקשור קשר רגיל, אלא רק קשר עניבה. וכנ"ל.

ונראה שכיוון שחוט של עירוב הקשור בקשר עניבה אי אפשר למותחו כראוי, ומומלץ מאוד להחליף את החוט, או לקושרו כראוי. כדאי במקרה הנ"ל לפתוח את קשר העניבה במוצאי שבת לפני שעובר על הקשר 24 שעות.

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze