"מקום פטור"
"מקום פטור"

מקום פטור הוא אחד מארבע רשויות לשבת. הגדרת מקום פטור הוא כל מקום שהוא גבוה מן הקרקע יותר מג טפחים (24 סמ) ורוחבו פחות מ ד על ד טפחים (32 סמ) 

מותר לטלטל ממקום פטור לרשות היחיד / רשות הרבים / כרמילת. וכן להפך. אך אסור מדרבנן להעביר מרשות היחיד לרשות הרבים דרך מקום פטור.

היכן זה פוגש אותנו?

בדרך כלל לא יהיה לנו מקרים של טלטול למקום פטור. אך לעיתים כן נעשה שימוש בנ"ל.. כגון אדם שבטעות הוציא מרשות לרשות או טלטל יותר מד אמות ברשות הרבים, כל זמן שהוא לא עוצר עדיין זה לא נחשב כהנחה, וכדי לא לעבור על איסור ניתן להמשיך ללכת ברצף ולהניח את החפץ על מקום פטור.

דוגמא מצויה של "מקום פטור"
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze