"סילוק מחיצות"

"סילוק מחיצות"

מבואר בגמרא שיתכן ומחיצה תסלק מחיצה אחרת שגודרת את הרשות, ובכך תפסול את המחיצה.

הטעם הוא שמחיצה תפקידה לגדור את הרשות, אך אם יש מחיצה אחרת שהיא הגודרת, המחיצה שמאחוריה לא רלווטית.

היכן זה פוגש אותנו?

ישנם מספר מקרים בהם אנו נתקלים "בסילוק מחיצות":

1. במקרה שעמוד של עירוב ממוקם מאחורי קיר הרשות, החזון איש פוסק שצורת הפתח פסולה, כיוון שקיר הרשות מסלק את העמוד שמאחוריו.

2. במקרה שיש מחיצה שאפשר לומר ממנה עומד מרובה על הפרוץ, אך המחיצה לא מסתיימת במקביל לפרצה, אלא פונה ימינה או שמאלה, המחיצה הנוספת מסלקת את המחיצה המקבילה לפרצה, ואי אפשר לומר שהעמוד ממשיך בקו ישר וסוגר את הפרוץ.

3. יש שכתבו שאם יש מחיצה שעליה יש צמחיה הגבוהה מן הארץ ג' טפחים. המחיצה התלויה מסלקת את המחיצה שמאחוריה. משום שמה שגודר את הרשות זה הצמיחה. אך יש שחלקו שכיוון שמחיצה תלויה אינה מחיצה אין בכוחה לעשות "סילוק מחיצות"

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze