מושג בעירובין דף ו

מושג בעירובין דף ו: 

 "רשות הרבים"

ביחס להלכות הוצאה העולם מתחלק לארבע רשויות, אחת מן הרשויות היא "רשות הרבים" כדי שמקום יחשב רשות צריך שיתקיימו בו שלושה תנאים 1. שהדרך תיהיה מפולשת מצד לצד של העיר 2. שהדרך לא תיהיה מקורה 3. שרוחב הדרך 16 אמה (כ 8 מטר) - י"א שצריך תנאי נוסף: שיהיו הולכים / מצויין בדרך 600 אלף איש. (תנאים אלו יבוארו  בהמשך..) 

כדי להתיר עירוב ברשות הרבים לא מועיל צורת הפתח, אלא דוקא דלתות הננעלות בלילה כפי שהיה בירושלים בעבר.  

היכן זה פוגש אותנו? 

כיום רוב מוחלט של היקף העירובין בנוי מצורות הפתח, ישנם עירובים שבתחומם עוברים כבישים שיתכן ונחשבים כרשות הרבים כגון גהה, כביש 40, כביש 90, איילון, כביש החוף ועוד, במידה ורחובות אלו נחשבים כרשות הרבים כל העירוב נפסל. ולכן מומלץ בכל תכנון של עירוב במידת האפשר להוציא כבישים ראשיים בתחום העירוב - במידה ואין אפשרות כזו יש להתייעץ עם גורמים מומחים בתחוםכביש גהה הנמצא בתוך שטח העירוב 
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze