מושג בעירובין דף טו

מושג בעירובין דף טו

"מחיצת אילנות"

הגמרא מביאה ברייתא שהעושה סוכתו בין האילנות ואילנות דפנות לה - כשירה. וכך נפסק להלכה שעץ או שיח המחובר לקרקע יכול לשמש כמחיצה. 

היכן זה פוגש אותנו? 

אחד מהשאלות הנפוצות ביותר בעירובין היא: האם ניתן לסמוך על עצים / גדר חיה וכד ' כמחיצה. כפי שראינו אכן אין מניעה הלכתית לשימוש במחיצה זו.. אבל.. צריך שהתקיימו בו כל הלכות מחיצה. אציין בקצרה מספר דוגמות של בעיות מצויות בשימוש בעצים כמחיצה:

1. מחיצה צריכה להיות צמודה לקרקע בתוך ג' טפחים - ברוב המקרים ענפי העץ או השיח יהיו גבוהים יותר מ 24 ס"מ מהקרקע.
2. לשיטת המשנ"ב אם הענפים מתנדנדים ברוח המחיצה פסולה - לא נתבאר מהו שיעור הנדנוד הפוסל.
3. אם בין העלים או הענפים יש מרחק יותר מ 24 ס"מ - המחיצה פסולה.
4. יש לשים לב שגובה המחיצה י' טפחים לכל אורכה.
5. צמחיה יש בה שינויים במשך הזמן, ובחורף "המחיצה" מנשירה את עליה, ולעיתים נפסלת.

שיח שאינו נחשב כמחיצה משום שהוא "מחיצה תלויה"


Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze