מושג בהלכות עירובין דף לה - תחומין דאורייתא / דרבנן

מושג בעירובין דף לה

"תחומין דאורייתא / דרבנן"

בגמרא מובא מחלוקת האם איסור תחומין הוא מדרבנן או מדאורייתא. 
אם האיסור הוא דאורייתא מקורו מהפסוק "אל יצא איש ממקומו" 

להלכה נפסק שהאיסור לצאת 2000 אמה הוא מדרבנן, אך האיסור לצאת יותר מי"ב מיל (מידת מחנה ישראל במדבר) הוא מן התורה.

היכן זה פוגש אותנו?

במקרה ויש צורך לצאת חוץ לתחום ניתן להקל על ידי גוי לצורך מצוה, חולה, או צורך גדול משום שבות  דשבות (איסור דרבנן על ידי גוי. או איסור דרבנן על ידי יהודי בשינוי) במקום מצוה או צורך כנ"ל.

בנוסף במקרה של יציאה מחוץ ל יב' מיל, כגון יולדת הנוסעת לבית חולים, יש להמעיט במידת האפשר בלקיחת חפצים (שגם הם קונים שביתה במקום בעליהם) מחוץ למרחק הנ"ל.
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze