"כלתה מדתו באמצע העיר"
מושג בעירובין דף ס

"כלתה מידתו באמצע העיר"

מבואר בגמרא שאדם ההולך מהעיר בתחום ה 2000 אמה שלו, אם בתוך תחומו הוא הוא מגיע לעיר אחרת: 

אם התחום שלו מסתיים בסוף העיר - כל העיר נחשבת כד' אמות (מתוך ה 2000) ויכול להמשיך ללכת במידה ולא הלך את כל תחומו.

אם כלתה מדתו באמצע העיר, כלומר ה 2000 אמה שלו נגמרו באמצע העיר, הוא לא יכול ללכת יותר- ועליו לעצור באמצע העיר. (ורק העיר שהוא ישן בה נחשבת כולה לד' אמות אך לא עיר שהולך אליה בשבת.

היכן זה פוגש אותנו?

הלכה זו נפוצה מאוד, ורבים טועים בה. 
פגשתי בעבר מוהל שגר בקריית יערים (טלזסון) הסמוכה לאבו גוש. הוא הוזמן לברית בשבת בקיבוץ מעלה החמישה - כשמדדו את התחום ה 2000 אמה נגמרו בתוך מעלה החמישה, אך בית הכנסת שבו היתה אמורה להתקיים הברית, היה מחוץ לתחום- ובעקבות ההלכה הנ"ל היה צורך להעביר את מיקום הברית בתוך הקיבוץ.

לסיכום: בעיר שאין בה עירוב יתכן שאדם יוכל ללכת מהשכונה שלו רק 2000 אמה (כ רבע שעה הליכה) ולא יותר - למרות שהוא בתוך העיר ונמצא בשטח של שכונה סמוכה (במקרה שיש בין השכונות נתק של 70 מטר) 

והדבר מצוי יותר ממה שנדמה לנו..
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze