"מבוי / מבנה המגורים בעבר"

מושג בעירובין דף ג

"מבוי / מבנה המגורים בעבר"

הגמרא עוסקת בתיקון מבוי על ידי לחי וקורה, אין כוונת הגמרא לתיקוני עירובין כפי שאנחנו עושין היום בצורת הפתח, אלא לתיקון שונה וכפי שנבאר בהמשך.

כדי להבין את דברי הגמרא ביחס לתיקוני הרשות, יש להבין כיצד היה מבנה המגורים בעבר.

מבנה המגורים היה מחולק לארבעה חלקים:

א. רחוב ראשי - הדרך הראשית המשמשת את כלל עוברי הדרך.

ב. מבוי -מהדרך הראשית היו נכנסים לכעין סימטה, אשר ממנה נכנסים לחצרות משותפות. מבוי זה היה שייך לכלל בני החצרות.

ג. חצר - מהמבוי היו נכנסים לחצר, שהיתה משותפת לכמה בתים. בחצר זו היו עושים שימושים שונים והיתה שייכת לכל בעלי הבתים שבאותה חצר 

ד. בית - מהחצר המשותפת היו נכנסים לבית, הבית היה שייך לאדם / משפחה אחת.

היכן זה פוגש אותנו?

כיום ברוב המקומות אנו מתגוררים במבנה מגורים שונה, אך ניתן אולי למתוח קווי דמיון בין צורת המגורים שלנו כיום.. לבעבר..

א. הכביש משמש כדרך ראשית.

ב. רחוב ללא מוצא משמש כעין מבוי.

ג. חדר המדרגות משמש כחצר משותפת.

ד. בתי המגורים כבתים בעבר.

השוני המשמעותי הוא:
* ישנם בניינים היושבים על הדרך הראשית ולא בתוך סימטה.

* גם הרחובות הקטנים אינם כמבוי שהיה מוקף מחיצות מג' צדדים, ופתח הכניסה היה צר מי' אמות.

* השימושים שאנחנו עושים בחדר המדרגות שונה מהשימושים שעשו בחצר המשותפת.

חילוקים אלו יתבארו בהמשך המסכת..

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze