מושג בהלכות עירובין דף כה - פי תקרה

מושג בעירובין דף כה

"פי תקרה"

מובא בגמרא מחלוקת רב ושמואל האם אומרים "פי תקרה" או לא.

פי תקרה היא מחיצה הלכתית, וכביכול הקצה החיצוני  של התקרה נחשב כסגירה של השטח המקורה. 
נחלקו הראשונים האם מחיצה זו נחשב כסגירה ממש או כפתח. 

ישנם מספר תנאים כדי שנוכל לומר פי תקרה, נציין כמה דוגמות:
1. רוחב התקרה צריך שיהיה לפחות ד' טפחים (32 ס"מ מקצה התקרה פנימה)
2. התקרה צריכה להיות ישרה ולא משופעת
3. פי תקרה סותמת שתי רוחות צמודות ולא יותר, וי"א שסותמת רק רוח אחת - שאר הצדדים צריך שיהיה להם מחיצה פיזית

היכן זה פוגש אותנו?

ברוב מוחלט של העירובים לא משתמשים במחיצה זו, בדרך כלל משום שהעירוב מקיף שטחים גדולים ואין בסביבה זו תקרה. בעירובים קטנים ניתן לעיתים להשתמש במחיצת פי תקרה. אך גם בעירובין הגדולים כדאי לשים לב שעמוד לא יהיה ממקום מתחת למרפסת משום שלפעמים יחשב הדבר כעמוד המוקף מחיצות בכל צדדיו (ופסול), וכן לחלק מהפוסקים מחמירים שהחוט לא יעבור מתחת למרפסת או בליטת גג - משום שנחשב הדבר כמחיצה החוצצת בין העמודים.

חניה נחשבת כסגורה על ידי מחיצת פי תקרה ברוח הרביעית

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze