מושג בהלכות עירובין דף לג - ארעא סמיכתא

מושג בעירובין דף לג

"ארעא סמיכתא"

רש"י מביא שפחות מג' טפחים נחשב כארעא סמיכתא, (קרקע עבה) כלומר כל דבר הגבוה מן הקרקע פחות מ 24 ס"מ נחשב כחלק מן הקרקע.

היכן זה פוגש אותנו?

בהלכה זו משתמשים בכמה מקרים בעירובין, למשל עמוד של עירוב צריך להיות מונח על קרקע הרשות ולא על מקום גבוה, אם העמוד נמצא על מדרגה שגובהה פחות מג טפחים, נחשב הדבר שהעמוד נמצא במפלס הקרקע.

מהטעם הנ"ל מדרכות שבדרך כלל גובהם פחות מג' טפחים, נחשבות חלק מהכביש, ומצטרפות לשיעור ט"ז אמה (שיעור רשות הרבים) 

וכן כשרוצים למנוע את הילוך הרבים, יש לעשות "גידודי" כלומר בליטה שתעכב מאנשים ללכת שם, גידודים אלו צריכים להיות גבוהים לפחות ג' טפחים מהקרקע.

מדרכה שבדרך ככל אינה גבוהה 24 ס"מ (ג' טפחים) מצטרפת לכביש, ונחשבת כגבשושית..
בית כנסת בו הנמיכו את הריצפה שלפני ה"עמוד" כדי שהחזן יתפלל מ"מעמקים" - יתכן ויש להנמיך יותר מג' טפחים, דפחות מכן נחשב כקרקע שווה.

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze