"רשות היחיד"
מושג בעירובין דף מז

"רשות היחיד"

אחד מארבעת הרשויות לשבת היא "רשות היחיד".

רשות היחיד הוא כל מקום המוקף מחיצות מכל צדדיו (מדאורייתא יש אומרים שדי בג' צדדים) ושטחו ארבעה על ארבעה טפחים (32x32 סמ)

אסור לטלטל מרשות הרבים / כרמלית לרשות היחיד ולהפך..

ישנה טעות נפוצה שרשות היחיד היא רשות של אדם פרטי, אך אין זה נכון אלא  גם מקום ציבורי המוקף מחיצות נחשב רשות היחיד.

ישנם מקומות שמוגדרים מדאורייתא רשות היחיד ואף על פי כן חכמים אסרו בהם טלטול כגון "קרפך" יותר מבית סאתיים.

היכן זה פוגש אותנו?

יש השלכות שונות "לרשות היחיד" מעבר לאיסור הוצאה , למשל: אסור להעמיד עמוד עירוב בתוך רשות היחיד, חוטי העירוב הופכים את כל העיר לרשות היחיד. מקפידים שהחוט לא יעבור מעל רשות היחיד ועוד.. 

לא תמיד נותנים את הדעת על מקומות שונים שנחשבים רשות היחיד כגון מאגר מים מגודר, אתר בניה, הר שיש תל המתלקט מכל צדדיו ועוד.. ולכן כדאי להכיר את גדרי רשות היחיד הנ"ל

ארגז או פח אשפה שגובה המחיצות 80 ס"מ ושטח הפנימי 32*32 סמ נחשב כרשות היחיד. ואם אין עירוב זריקת חפץ לפח ברחוב יכולה להיות טלטול מכרמלית / רשות הרבים - לרשות היחיד
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze