"עירוב בפת ועירוב ברגל"
מושג בעירובין דף לח

"עירוב בפת ועירוב ברגל"

מבואר בגמרא שיש אפשרות לעשות עירוב תחומין ברגליו.
כלומר: כדי שיחשב הדבר שהאדם לא גר בעיר אלא בסוף התחום (כדי שיהיה לו אלפיים אמה לכל רוח מסוף התחום) יש שתי אפשרויות כיצד "לעבור דירה", 
אפשרות א' - להניח מזון שתי סעודות בסוף התחום וכיוון "שדעתו של אדם אחר פתו" נחשב הדבר שהוא גר שם, למרות שהוא נמצא בעיר.

אפשרות ב' - ללכת לפני שבת לסוף התחום (מבלי לצאת מהתחום) ולשהות בו בזמן בין השמשות. וכיוון שזמן חלות העירוב הוא בבין השמשות נחשב הדבר שמקום מגוריו בסוף התחום. לאחר זמן זה יכול לחזור לביתו שבעיר.

היכן זה פוגש אותנו?

כיום אנחנו לא משתמשים הרבה בעירובי תחומין, יש לנו די והותר במרחב העירוני. במקרים שכן נצרכים לעירוב תחומין, משתמשים באוכל לצורך קניית השביתה, משום שאופציה זו פרקטית יותר, בנוסף יש אפשרות לערב לאנשים רבים בשליחותם.

יש להדגיש שעירוב חצירות נעשה בפת בלבד. ואין אפשרות "לערב ברגליו"

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze