מושג בעירובין דף יב - מחיצה תלויה

מושג בעירובין דף יב'

"מחיצה תלויה"

הגמרא מזכירה שאין מחיצה תלויה מתרת אלא במים, אבל בשאר מקומות אין מחיצה תלויה מתרת.

מחיצה תלויה, היא מחיצה אשר גבוהה מן הקרקע שלושה טפחים ויותר, וכיון שגדי יכול לעבור תחת המחיצה, אין המחיצה נחשבת כסתימה. (למרות שיש הלכה למשה מסיני של "גוד אחית" (משוך והורד..) הלכה זו לא נאמרה במחיצה הגודרת)

היכן זה פוגש אותנו?

העירובין בנויים בדרך כלל גם מצורת הפתח וגם ממחיצות / גדרות / בניינים וכד' כדי לבדוק את כשרות המחיצות אנו צריכים לוודא שכל הגדרות צמודות לקרקע, או גבוהות מן הקרקע פחות משלושה טפחים (24 ס"מ). ולכן אין לבדוק גדרות מרחוק בהערכה בעלמא.. אלא יש לבחון מקרוב את תחתית הגדר. תקלה זו מצויה מאוד בעירובין !! גם במקומות שיש גדר ביטחונית, או בסיסי צבא, וכד' נמצאו מחיצות תלויות בעקבות בעלי חיים / סחף.

בנוסף ישנם מקרים שמחיצה פוסלת את צורת הפתח.. (יבואר בהמשך..) וכדי להכשיר את העירוב אפשר לפסול את המחיצה ולחתוך את תחתית המחיצה, כך שהיא תהפך להיות "מחיצה תלויה" במקום לפרק את המחיצה כולה.שער הגבוה יותר מ24 ס"מ מהריצפה - פסול משום מחיצה תלויה
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze